Sunday, October 12, 2008

Pengenalan

Haiwan Perliharaan


Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, haiwan membawa maksud binatang iaitu makhluk yang bernyawa dan tidak berakal. Peliharaan pula membawa maksud yang dipelihara. Oleh itu, haiwan peliharaan pula membawa maksud binatang yang dipelihara oleh seseorang.


Terdapat berbagai-bagai jenis haiwan di muka bumi ciptaan Allah S.W.T. ini. Tetapi haiwan-haiwan yang popular yang menjadi rebutan ramai untuk dijadikan haiwan peliharaan. Ianya adalah kucing, ikan, burung dan anjing. Di bawah ini tercatat serba ringkas mengenai empat haiwan ini.Kucing ialah sejenis haiwan yang kecil, berbulu lembut dan tebal. Ianya tergolong di dalam spesies mamalia. Haiwan ini pada asalnya dipelihara untuk dijadikan pemangsa untuk menangkap tikus tetapi dengan peredaran masa yang semakin ke hadapan, kucing tidak lagi digunakan untuk menangkap tikus tetapi telah didomestikan. Pada masa kini, kucing telah dijadikan sebagai satu bahan untuk dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Banyak pertandingan-pertandingan kucing tercantik telah diadakan di seluruh dunia. Terdapat dua spesies kucing yang menjadi kegilaan kepada peminat-peminat kucing, iaitu kucing siam dan kucing parsi.
Seterusnya kita beralih pula kepada spesies ikan. Ikan adalah sejenis haiwan yang hidup di dalam air dan bernafas melalui insang. Terdapat dua jenis habitat bagi ikan iaitu air tawar dan air masin. Ikan air tawar yang paling popular untuk dijadikan haiwan peliharaan adalah ikan kelisa dan ikan lohan. Manakala ikan air masin yang paling popular adalah angle fish dan dragon fish. Ikan-ikan ini dijadikan haiwan peliharaan adalah kerana mempunyai rupa bentuk dan warna yang menarik dan lain daripada yang lain. Selain dijadikan haiwan peliharaan, ikan juga dijadikan salah satu sumber bahan makanan bagi manusia di seluruh dunia. Ini kerana, spesies ikan adalah salah satu sumber protein yang paling penting.Mari kita sambung dengan spesies burung pula. Burung adalah sejenis haiwan yang berbulu, berkaki dua, bersayap dan biasanya ianya boleh terbang. Ia juga dikenali sebagai unggas. Mengikut kajian yang telah dibuat, terdapat lebih daripada 8,600 spesies burung di dunia ini dan ianya dapat dibahagikan kepada 27 kumpulan berbeza. Daripada 27 kumpulan, terdapat dua kumpulan burung yang menjadi haiwan peliharaan kepadat peminat-peminatnya iaitu Galliformes ( ayam, itik ) dan Psittaciformes ( kakak tua ). Burung-burung dari kumpulan ini menjadi rebutan kerana ianya mempunyai warna yang menarik dan mempunyai kebolehan tersendiri, contohnya kebolehan bercakap. Antara burung-burung ini adalah ayam serama dan burung kakak tua. Untuk pengetahuan anda semua, ada sesetengah burung juga dapat dijadikan juadah makanan.Sampailah kita kepada haiwan peliharaan yang terakhir, iaitu anjing. Anjing juga berada di dalam keluarga mamalia. Sifat anjing yang paling ketara adalah menyalak. Kenapa haiwan ini menjadi salah satu haiwan peliharaan yang popular? Ini kerana sifat agresifnya dan ganas dapat memberikan perlindungan kepada si pemiliknya. Antara contoh haiwan ini adalah German Shepherd dan Bulldog.


Di sini dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa haiwan-haiwan perliharaan ini dapat menjadi teman kepada manusia untuk menghilangkan rasa bosan dan kesunyian. Selain itu, haiwan-haiwan ini juga dapat memberikan perlindungan kepada manusia dan juga dapat dijadikan salah satu sumber makanan kepada kita. Oleh itu, kita hendaklah mempunyai rasa kasih saying dan kasihan kepada haiwan-haiwan di muka bumi. Ianya juga adalah salah satu makhluk yang telah diciptakan oleh Allah S.W.T. Sekian, terima kasih.

Rancangan Pengajaran Harian

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 2 Azam


Tarikh : 26 Ogos 2008


Masa : 60 minit ( 11.00 pagi – 12.00 tengah hari )


Bilangan Murid : 32 orang


Tajuk : Haiwan Kesayangan Saya


Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat :

i. membaca petikan ‘ Ikan Emas Iskandar ‘ dengan

sebutan dan intonasi yang betul

ii. memberikan maklumat yang tersurat atau tersirat

yang terdapat dalam petikan berdasarkan soalan

yang diberikan

iii. mengenalpasti kata nama serta membina ayat

berdasarkan perkataan-perkataan yang dihitamkan yang terdapat di dalam petikan


Fokus Utama :

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang

betul dan memahami perkara yang dibaca

Aras : 3 (i) membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul

dan menarik.


Fokus Sampingan :

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras : 1 (ii) memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang

dikemukakan.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras : 2 (i) melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.Kemahiran Bahasa : mendengar dan bertutur, membaca dan menulis


Sistem Bahasa : Tatabahasa : i. mengenalpasti kata nama

ii. membina ayat dengan menggunakan

perkataan-perkataan yang telah

dihitamkan


Pengisian Kurikulum :

a. Ilmu - Sains, Moral, Pendidikan Seni

b. Nilai Murni - kasih sayang

c. Kemahiran Bernilai Tambah :

- kemahiran berfikir - mengenalpasti perkataan, menyelesaikan

masalah dan memilih jawapan yang tepat dan

betul

- strategi - kontekstual, metakognitif, direktif.


Pengetahuan Sedia Ada : - membina ayat

- tahu tentang haiwan

- mempunyai haiwan peliharaan


Alat Bantu Mengajar : Petikan ‘ Ikan Emas Iskandar ‘

Gambar-gambar Haiwan

Kad Perkataan

Pembesar suara

Komputer

Kertas Soalan

Borang Instrumen Penilaian Kemahiran Membaca
ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MASA

CATATAN

Soalan:

  1. Siapa ada haiwan peliharaan?
  2. Apakah jenis haiwan kamu itu?
  3. Adakah kamu sayang haiwan peliharaan itu?
  4. Cuba dengar bunyi-bunyi ini dengan teliti dan seterusnya cuba kenal pasti apakah haiwan tersebut?

Set Induksi

v Guru menunjukkan gambar haiwan

v Guru dan murid bersoal jawab tentang gambar.

v Guru memperdengarkan beberapa bunyi haiwan dan murid-murid dikehendaki mendengar bunyi tersebut dengan teliti dan mengenalpasti apakah bunyi-bunyi itu.

v Guru mengaitkan tajuk pelajaran.

5

M

I

N

I

T

ABM :

Gambar haiwan

Bunyi haiwan

Niai :

Kasih sayang kepada haiwan

Petikan ‘Ikan Emas Iskandar’

Langkah 1

v Murid diberikan dengan petikan setiap seorang.

v Kelas dibahagikan kepada lapan kumpulan dan murid diminta membaca petikan secara senyap.

v Murid membaca petikan secara beramai-ramai

v Setiap murid di dalam kumpulan diminta untuk membaca satu perenggan petikan.

20

M

I

N

I

T

ABM :

Petikan ‘Ikan Emas Iskandar’

Strategi :

Direktif

Kontekstual

Tatabahasa :

  1. Kata Nama
  2. Bina Ayat
  3. Lengkapkan Ayat

Langkah 2

v Kelas dibahagikan kepada lapan kumpulan.

v Setiap kumpulan dikehendaki untuk mencari dan menggariskan kata nama yang terdapat dalam petikan.

v Setiap kumpulan diminta untuk membina ayat berdasarkan perkataan yang dihitamkan.

v Setiap kumpulan diminta untuk melengkapkan ayat dengan perkataan yang tepat.

v Wakil kumpulan memberikan jawapan yang telah mereka jawab.

20

M

I

N

I

T

ABM :

Petikan ‘Ikan

Emas Iskandar’

Kertas soalan

KB :

Kenalpasti perkataan

Menyelesaikan masalah

Memilih jawapan yang tepat

Strategi:

Kontekstual

Metakognitif

Nilai :

Kerjasama

Permainan Suai dan Padan :

Langkah 3

v Guru menampalkan gambar haiwan dan kad-kad perkataan.

v Murid diminta untuk memadankan gambar haiwan dengan ciri-cirinya.

10

M

I

N

I

T

ABM :

Gambar haiwan

Kad-kad perkataan

Strategi :

Metakognitif

Direktif

Nilai :

Kerjasama

Penutup Kognitif :

Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini?

Apakah pengajaran yang boleh diambil daripada pelajaran hari ini?

Penutup Sosial :

Penutup

v Murid diminta untuk menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari.

v Guru membuat penutup sosial.

v Murid membunyikan dan melakukan aksi haiwan.

Kerja rumah :

i. menjawab soalan-soalan kefahaman

ii. melukis haiwan kesayangan mereka.

5

M

I

N

I

T

Nilai :

Kasih sayang terhadap haiwan